Integritetspolicy

Vem är personuppgiftsansvarig?

Extraljusexperten, med org.nr: 559373-8072 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det är Extraljusexpertens ansvar att se till att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att få registerutdrag med de personuppgifter om dig som vi behandlar, rätta felaktiga personuppgifter samt radera dina personuppgifter i den mån vi inte har en laglig förpliktelse att spara dem.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter begränsas om du anser att de används i strid med gällande lagstiftning. Dessutom har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. De får exempelvis inte användas för direktmarknadsföring om du invänder mot en sådan användning.

De av dig angivna personuppgifter vi använder för att fullföra avtalet med dig har du rätt att använda för dataportabilitet. Vilket innebär att du får ut de personuppgifter du lämnat till oss i ett strukturerat och maskinläsbart format så att du kan flytta dina personuppgifter.

Om du vill använda någon utav dina rättigheter kan du kontakta oss på info@extraljusexperten.se

Vilka personuppgifter sparar vi?

När du genomför ett köp på extraljusexperten.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Om du anger ett registreringsnummer för att ta fram produkter till ditt fordon sparas denna uppgift som underlag för försäljningsstatistik.

Om du kontaktar Extraljusexperten via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Kontaktar du Extraljusexperten via telefon lagras ditt telefonnummer hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.

Personuppgifter raderas efter 5 år när det inte längre finns behov av dem för att uppfylla garantiförpliktelser såvida de inte behöver sparas längre för enligt lag stadgade förpliktelser såsom bokföring.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?                                     

Extraljusexperten kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Extraljusexperten ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp. De uppgifter som lämnas ut är personnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.

Om du lägger en beställning eller genomför köp från Extraljusexperten kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.

Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, personnummer och betalningsuppgifter.

Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är personnummer.

Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Extraljusexperten får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, personnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

Extraljusexperten kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

COOKIES

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg. Vi använder dessutom Googles tjänster "Google Analytics" och "Google Remarketing för att analysera beteendemönster och kunna erbjuda ett bättre utbud.

Även dessa tjänster använder Cookies.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats